مریم اسکوئی، آبنوس البرزی، مهتاب علیزاده، مریم نیازاده | جسته و گریخته | نمایشگاه عکاسی

جسته و گریخته
نمایشگاه عکاسی
مریم اسکوئی، آبنوس البرزی، مهتاب علیزاده، مریم نیازاده
گالری فرامرزی
پانزده تا بیست و هفت آذر نود و دو

Haphazardly – Poster Designed by Amir Moghtadaeifar

From Mundane Series – Abnous Alborzi – Digital Photograph – 2012
Untitled – Mahtab-Alizadeh – Digital Photograph – 2012
Untitled, Maryam Oskouei – Digital Photograph – 2013
From UNTITLED series – Maryam Niazadeh – Print from Color Slide on photo paper – 2009

مریم اسکوئی، آبنوس البرزی، مهتاب علیزاده، مریم نیازاده
گالری فرامرزی
پانزده تا بیست و هفت آذر نود و دو
مریم اسکوئی، آبنوس البرزی، مهتاب علیزاده و مریم نیازاده، عکاسان این نمایشگاه هر یک آثار به نمایش درآمده و درنیامده زیادی دارند اما در اینجا با انتخابی آزاد از عکس هایی از آرشیوشان، گاه دیجیتال و گاه آنالوگ، به این مجموعه ازعکسها رسیده اند، در نگاه اول شاید جسته گریخته به نظر برسد، اما این یک عنوان انحرافی است بیشتر “جسته” و “گریخته” است تا جسته گریخته : از جا جستن برای ثبت چیزی که ممکن است لحظه دیگر نباشد یا گریختن از کمالگرایی کارگردانی شده و تصنعی به ابهامی کمیاب. بر خلاف جریان شنا کردن شاید یکی از راه های دیده شدن باشد، اما دویدن بجای شنا کردن مسلما انتخابهای متفاوتی پیش روی آنها قرار می نهد و نتایج خیره کننده و مختلفی به دست می دهد …
امیرعلی قاسمی

گشایش: جمعه ۱۵ آذر ۹۲ – ساعت ۱۶ تا ۲۱
نمایشگاه تا ۲۷ آذرماه جاری هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ دایر است.
گالری فرامرزی، ونک، خیابان خدامی (بیژن)، کوچه ارم، پلاک ۶، طبقه سوم